STÅ STÆRKT

MENTAL STYRKE

Som leder kan du ikke have svar på alt. Du er til gengæld godt hjulpet af evnen til at fastholde roen og sammen med dit team danne overblik i forskellige situationer, efterhånden som de opstår. Som leder skal du nemlig have tillid til din evne til at sætte dit lederskab tydeligt og konstruktivt i spil sammen med de mennesker, der er omkring dig, når det er nødvendigt. Det bidrager til oplevelsen af indre styrke og fast grund under fødderne.

I arbejdet med at genfinde selvtillid og styrke, berører vi ofte ofte mere personlige spørgsmål og inddrager måske dybere dilemmaer i refleksionerne om din måde at være tilstede på. Formålet med det er, at du kan være tydeligt forankret i dine værdier og være til stede som dig selv i alle situationer.

AKUT KRISE OG NY BEGYNDELSE

Nogle situationer kan opleves så vanskelige og så markant skelsættende for det enkelte menneske, at verdensbilledet og selvopfattelsen ændres for en tid. Nogle vil sige om sig selv, at de er ’i krise’. Oplevelsen af at være i krise opstår ikke kun som resultat af dramatiske begivenheder, men kan komme som en uventet erkendelse af, at der er behov for at sætte ny retning i livet.

Bragh & Co tilbyder et trygt og professionelt samtaleforløb, som både rækker videre end den almenmenneskelige og nødvendige omsorg fra familie og venner, og som supplerer – men ikke erstatter – egentlig terapi og behandling (hvis der er brug for det). Målet er at genvinde fodfæste.

Forløbet tilbydes bl.a. til dig, som mærker at særligt belastende, dramatiske eller traumatiske hændelser tager så meget energi, at det kan være vanskeligt for at forholde sig til konkrete opgaver på arbejdet eller det synes umuligt at ”komme videre” i livet.

Dialog og samtale kan reducere følelsen af krise og tab af mening, som kan forekomme i kølvandet på arbejdsintensive og pressede perioder. Og mange har vendt krise og modgang til nye overvejelser om livets mening; til noget lærerigt, som modner og er brugbart frem i tiden.

Bragh & Co   Kirsten Bragh   Master i Organisationspsykologi, Cand.Brom.   kirsten@bragh.dk   +45 20 62 55 25