FORANDRINGER

SPARRING TIL LEDERGRUPPER

Som leder af en organisation ved du, at forandringer kan give særlige ledelsesmæssige udfordringer, fordi forandringen ofte rokker ved værdier og verdensbillede. Forandringer medfører også tit omfordeling af ansvar, roller, pligter og rettigheder, ligesom der kan opstå dilemmaer af såvel praktisk som moralsk karakter. Samtidig skal du håndtere kræfter som vil have stabilitet og forudsigelighed, og balancere dem med de kræfter som konstant søger bevægelse og udvikling. Alt sammen noget som kan sætte en ledergruppe under betydeligt pres.

I den situation, står I stærkt som ledelsesgruppe ved bevidst at arbejde på styrke at fællesskabet internt i gruppen. Sammen med Bragh & Co kan I samtidig understøtte medarbejderes trivsel og motivation ved at give mellemlederne den rette opbakning og støtte, så ledelseskapaciteten og læringskompetence løbende udvikles.

ROLLEN SOM FORANDRINGSLEDER

Hvis du står i spidsen for konkrete organisatoriske forandringer, oplever du måske, at du har påtaget dig en vanskelig, dobbelt udfordring: Som leder skal du nemlig både støtte dine medarbejdere gennem deres reaktion på forandringen, og samtidig skal du håndtere og bearbejde din egen oplevelse af situationen.

Som forandringsleder må du derfor have opmærksomhed på dig selv og hvordan din egen reaktion påvirker lederskabet, og samtidig må du have blikket rettet mod medarbejderne og din organisation.

I samarbejde med Bragh & Co vil du erfare at en grundlæggende forståelse af den psykologiske side af forandringer koblet med enkle virkemider kan dæmpe presset og fastholde motivation og fokus på hovedopgaven.

UDVIKLING GENNEM FORANDRING

Transition er den indre, psykologiske proces de fleste af os gennemlever i forbindelse med forandringer, som har betydning for os. Transitionerne opleves individuelt, men håndteres bedst i et fællesskab.

Når det enkelte menneske får mulighed for at forstå sine egne reaktioner og måske genopdager sin motivation, kan forandringen -og ikke mindst transitionen- blive kilden til kreativitet og fornyet virketrang.

Bragh & Co   Kirsten Bragh   Master i Organisationspsykologi, Cand.Brom.   kirsten@bragh.dk   +45 20 62 55 25