LEDERSKAB I BEVÆGELSE

LEDERUDVIKLING

Programmer og forløb tilrettelægges ud fra en grundtanke om, at udviklingsaktiviteter skal tage udgangspunkt i din hverdag som leder for at give størst mulig værdi.

Lederudviklingsforløb designes som intensive refleksions- og arbejdsprocesser, der omfatter ledernes konkrete opgaver og aktuelle situation. Vi arbejder så vidt muligt i en dynamisk og eksperimenterende form med henblik på at udvikle viden og ideer, som er direkte anvendelige i hverdagen.

NY LEDER

Bragh & Co tilrettelægger forløb, som giver mulighed for at forholde sig til helt fundamentale overvejelser, som den nye leder typisk gør sig: Hvordan samler jeg et team omkring en ny ide? Hvordan holder jeg et realistisk syn på mine egne styrker, og hvordan får jeg ting til at ske? Hvordan får jeg gennemslagskraft på personlige lederkompetencer?

Vi supplerer, hvor det er relevant, med træning i coaching, feedback, konflikthåndtering, gode samtaler og andre lederdiscipliner, som er afgørende for at kunne tage rollen som leder fuldt og helt.

DET TREDJE LEDERSKAB

Det Tredje Lederskab danner rammen om en række aktiviteter, hvor erfarne ledere mødes for stille livs- og ledererfaring til rådighed i nye sammenhænge. Aktiviteterne rummer alt fra samtalesaloner, netværk og sparring til egentlige kurser for erfarne ledere, som vil prøve kræfter som iværksættere.

Den typiske deltager er en erfaren leder, som efter mange års ledergerning oplever et behov foren  tænkepause i forhold til liv og virke. Måske en stille rastløshed eller søgen efter ny mening, som kan vendes i samtale med ligesindede. De fleste har med stor sandsynlighed taget alle tilgængelige lederudviklingskurser – og denne gang er der brug for noget helt andet.

Ved at anlægge et kritisk og kærligt syn på eksisterende livsspor, og ved at samtale om centrale spørgsmål om ledergerningen, baner vi vejen for nye perspektiver og kreative muligheder.  Og du fastholder muligheden at leve et fuldtonet (leder)-liv.

KOLLEGIAL SPARRING

Paradoksalt nok gennemlever mange ledere ensomhed og føler sig isolerede på områder, hvor de ofte har allermest tilfælles med deres lederkolleger; nemlig frygten for at fejle og frygten for at være utilstrækkelig. Måske har du det også sådan i visse situationer?

Ved at indgå i et ledelsesfagligt sparringsfællesskab, kan du bidrage til at skabe et stærkt og givende samtaleberedskab, som bl.a. modvirker ensomhed i rollen. Vi arbejder undersøgende og gensidigt forpligtende på at udrette noget i forhold til den enkeltes lederopgave og udfordringer.

Kollegial sparring som fællesskab og som metode kan sagtens stå alene. Det kan også  etableres som en naturlig forlængelse af udviklingsforløb med henblik på at omsætte læring til konkrete resultater.

Bragh & Co   Kirsten Bragh   Master i Organisationspsykologi, Cand.Brom.   kirsten@bragh.dk   +45 20 62 55 25