YDELSER

STÅ STÆRKT

Bragh&Co stiller erfaringen som professionel samtalepartner til rådighed i dialoger som kræver tid og dybde, og hvor ”det kræver et menneske at se et andet menneske”

Bragh & Co yder støtte i forbindelse med rolle- og værdiafklaringer, agerer sparringspartner i sammenhænge, hvor der er brug for mental fleksibilitet og selvtillid, samt bidrager med psykisk førstehjælp ved akut oplevet stress og i kriselignende situationer.

Mental styrke

Akut krise og ny begyndelse

LEDERSKAB I BEVÆGELSE

Bragh & Co designer og faciliterer strategisk forankrede udviklingsprogrammer af kortere eller længere varighed.

Bragh & Co afholder workshops for grupper af ledere samt yder individuel coaching og sparring, som er tilpasset lederens erfaring og ledelsesniveau.

Workshop, netværk og aktiviteter omkring “Det Tredje Lederskab®” kan afholdes som WalkShops® eller TeamWalks®

Forløb til lederudvikling

Ny leder

Erfaren leder

Kollegial sparring

FORANDRINGER OG VANEBRUD

Bragh & Co leverer individuel sparring og coaching til ledere, samt indgår i tæt samarbejde med ledelsesgrupper, som ønsker et godt fundament for at arbejde med forandringer på en ordentlig måde.

Bragh & Co har solid erfaring i at udvikle og facilitere workshops og seminarrækker, som skal give grupper og teams det bedst mulige grundlag for at arbejde fleksibelt og målrettet med forandringer og vejgennemtænkte vanebrud.

Sparring til ledergrupper

Rollen som forandringsleder

Udvikling gennem forandring

Bragh & Co   Kirsten Bragh   Master i Organisationspsykologi, Cand.Brom.   kirsten@bragh.dk   +45 20 62 55 25