Ydelser

Mine ydelser og særlige tilbud

Gentænker du løbende dit lederskab?

Leder du dagligt med flertydighed og paradokser? Er du af og til usikker på  hvad der er gode beslutninger i en kompleks hverdag? Har du for travlt til rigtig at tage dine erfaringer alvorligt og sætte dem i spil i praksis? Går du med ledelsesmæssige spørgsmål, som fortjener din (og min) opmærksomhed.

Så er du det rigtige sted ! Lad os finde ud af hvordan jeg være med til at skabe værdi for dit lederskab og din ledergruppe.

Læs mere om mine ydelser eller få information om mine særlige samtaletilbud for ledere

Mine ydelser

Jeg tilbyder individuel coaching, ledergruppe udvikling og faciliteret kollegial sparring

Bragh & Co støtter ledere og ledergruppers evne til at finde vej i hverdagens paradokser, træffe gode beslutninger sammen og bygge stærke relationer. Jeg faciliterer en bred vifte af kortere eller længere udviklingsforløb og tilbyder både individuel coaching, ledergruppe udvikling og faciliteret kollegial sparring.

Ydelse No. 1

Individuel coaching

Jeg yder individuel sparring og coaching til ledere. Jeg stiller min erfaring som professionel samtalepartner til rådighed i dialoger som kræver tid og dybde, og hvor ”det kræver et menneske at se et andet menneske”

Et coachingforløb forløber over en række fortrolige samtaler og tager altid udgangspunkt i din aktuelle kontekst og professionelle rolle. Du bestemmer fokus, og hvis det er hjælpsomt, arbejder vi med guidede refleksioner, mikrohandlinger og rolleanalyse.

Kontakt mig, hvis du vil styrke din turbulenstolerance i samtale med en professionel samtalepartner.

Ydelse No. 2

Ledergruppe udvikling

Jeg faciliterer intensive refleksions- og teamingprocesser for ledergrupper, som har ambitioner om løse lederopgaverne på en ordentlig måde. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete opgaver og aktuelle situation.

Aktiviteterne designes, så I får den rette kombination af faciliterede workshops, sparring og inspirationsoplæg. Vi arbejder afstemt i en dynamisk og eksperimenterende form med henblik på at udvikle kompetencer og stærke relationer, og give jer greb, som er direkte anvendelige i hverdagen.

Kontakt mig, hvis I gerne vil blive bedre, udvikle jer sammen og levere værdi til jeres organisation.

Ydelse No. 3

Faciliteret kollegial sparring

Jeg faciliterer ledelsesfaglige netværk og sparringsgrupper. Målet er altid at skabe givende fællesskaber hvor ledere udvikler stærke indbyrdes relationer, som bl.a. modvirker ensomhed i rollen. Vi arbejder undersøgende og gensidigt forpligtende på at udrette noget i forhold til den enkeltes lederopgave og udfordringer.

Grupperne består af 6-8 ledere og mødes 6-8 gang om året og altid med fokus på meningsfyldt indhold og udbytte, så det bliver møder som er ”værd at køre langt efter” i en travl hverdag. Gruppernes faglige fokus kan overordnet inddeles i tre forskellige formater: Ledernetværk, Læringscirkler og Sparringsgrupper.

Kontakt mig, hvis I gerne vil blive bedre, udvikle jer sammen og levere værdi til jeres organisation.

Råd & vejledning

Hvad er den rigtige løsning for dig?

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker vejledning til, hvilken ydelse – eller kombination af ydelser, – der er den rigtige for dig og understøtter dine ønsker og behov.

Særlige samtaletilbud

Bragh & Co’s særlige samtaletilbud

– etablerede og velafprøvede koncepter, der dækker alt fra kollegial sparring til krise-håndtering og uformelt kollegialt samvær

Netværksformater

Ledelsesfaglige netværk og sparringsgrupper, der understøtter din ledelseskompetence

Bragh & Co arbejder med netværksaktiviteter i tre forskellige formater: Ledernetværk, Læringscirkler og Sparringsgrupper. Ledernetværk mødes på tværs af organisatoriske skel, læringscirkler er primært rettet mod allerede etablerede teams og sparringsgrupper er for både tværorganisatoriske og etablerede teams. Du kan læse mere om netværksformaterne herunder.

Ledernetværk

I ledernetværket drøftes ledelsesmæssige spørgsmål og aktuelle dilemmaer, og det besluttes internt, hvordan der skal arbejdes. Nogle netværk arbejder fokuseret med kompetenceudvikling og afprøvning af sparringsmetoder og andre arbejder med en kombineret refleksions- og aktionslæringsproces med udgangspunkt i aktuelle temaer og uløste praksisopgaver.

Læringscirkler

I læringscirklerne arbejdes metodisk undersøgende, iterativt og refleksivt med forandringer gennem mikrohandlinger, som trin-for-trin bidrager til at løse dine konkrete ledelsesmæssige opgaver og udfordringer. Læringscirklerne giver mulighed for at spore fremdrift og forankre nye indsigter og erfaringer blandt medarbejderne eller i dit ledelsesteam.

Sparringsgrupper

I sparringsgrupperne arbejdes kreativt og undersøgende med forskellige sparringsmetoder for at give inspiration til ledelsesopgaven og konkrete ledelsesmæssige dilemmaer og opgaver fra mange perspektiver. Kollegial sparring kan stå alene eller etableres som en naturlig forlængelse af et lederudviklingsforløb med henblik på at omsætte læring til konkrete resultater.

Skriv et søgeord